Jerzy Harasymowicz – poeta ludzi gór

Dwa spięte głazy każdego dnia witają na Przełęczy Wyżnej turystów, którzy podążają w kierunku Chatki Puchatka. Kto zatrzyma się przy nich choć na moment, dowie się, że jest to symboliczny grób niezwykłego poety, Jerzego Harasymowicza. Symboliczny, bo prochy autora słów „w górach jest wszystko, co kocham”, w 1999 roku, zgodnie z jego wolą, rozsypano nad połoninami…

Czytaj więcej...