Polityka prywatności

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Znajdują się w nim informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych.
Polityka jest podzielona na dwie części. W pierwszej, znajdziesz wyjaśnienia pojęć używanych w dokumencie oraz informacje o naszych danych i Twoich prawach. W drugiej, szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych, które podajesz nam w poszczególnych formularzach.

Spis treści

Część I – Postanowienia ogólne

 • Administrator
 • Pojęcia używane w Polityce prywatności
 • Zabezpieczenie danych osobowych
 • Twoje prawa dotyczące danych osobowych
 • Prawo sprzeciwu
 • Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Anonimowość
 • Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

 • Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu
 • Kontakt z nami w sprawie współpracy – partnerstwa z naszym Portalem
 • Kontakt z nami poprzez Live Chat
 • Rejestracja konta w Portalu
 • Logowanie w Portalie poprzez Portal społecznościowy konta w Portalu
 • Rejestracja w programie afiliacyjnym
 • Zgłoszenie w sprawie pracy
 • Dodanie komentarza na blogu
 • Dodanie opinii o raportach

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1
Administrator

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MEDIA IMPRESSION Grzegorz Miłkowski z siedzibą w Wetlinie, zwany w dalszej części Polityki prywatności „Administratorem”.
2. Możesz się skontaktować z Administratorem:
a. listownie: MEDIA IMPRESSION Grzegorz Miłkowski, Wetlina 177, kod pocztowy 38-608,
b. e-mailem na adres: office@mediaimpression.pl,
c. telefonicznie pod numerem: +48 12 222 50 14.

§ 2
Pojęcia używane w Polityce prywatności

Pod poniższymi pojęciami pisanymi wielkimi literami w niniejszej Polityce prywatności należy rozumieć:
a. „Portal” – portal internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem www.bieszczady.land,
b. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
c. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.

§ 3
Zabezpieczenie danych osobowych

1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Portalu lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Portalu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Portalu.

§ 4
Twoje prawa dotyczące danych osobowych

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe:
a. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
b. możesz dokonywać ich sprostowania,
c. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
d. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO,
e. możesz także korzystać z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych, na warunkach określonych w RODO.

§ 5
Prawo sprzeciwu

Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz w dwóch sytuacjach skorzystać z prawa do sprzeciwu, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
a. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
b. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

§ 6
Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych.

§ 7
Anonimowość

Masz możliwość korzystania z usług udostępnionych w Portalu w sposób anonimowy.

§ 8
Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

1. W przypadku pytań dotyczących Polityki prosimy o kontakt.
2. Polityka znajduje się na stronie https://bieszczady.land/polityka-prywatnosci oraz w naszej siedzibie.

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 9
Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Portalu, wówczas pod kątem przetwarzania Twoich danych osobowych zwróć uwagę na następujące sprawy:
a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
1) udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy,
2) marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych.

b. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

c. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

d. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz prowadzenie naszego marketingu.

e. Komu przekażemy Twoje dane?
1) Dostawcom narzędzi do analityki ruchu oraz prowadzenia marketingu na naszej stronie,
2) Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Portalu lub danych osobowych dla nas.

f. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:
1) potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, a w zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że została przez nas rozwiązana, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
2) prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

g. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych.

§ 10
Kontakt z nami w sprawie współpracy – partnerstwa z naszym Portalem

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Portalu, wówczas pod kątem przetwarzania Twoich danych osobowych zwróć uwagę na następujące sprawy:
a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
1) udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość,
2) prowadzenia z Tobą rozmów w celu nawiązania współpracy.

b. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie skontaktować się z Tobą.

c. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

d. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy.

e. Komu przekażemy Twoje dane?
1) Dostawcom narzędzi do analityki ruchu oraz prowadzenia marketingu na naszej stronie,
2) Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Portalu lub danych osobowych dla nas.

f. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:
1) potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, a w zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że została przez nas rozwiązana, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
2) potrzebny na prowadzenie rozmów w celu nawiązania współpracy.

g. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych.

§ 11
Zapisanie się do newslettera

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Portalu, wówczas pod kątem przetwarzania Twoich danych osobowych zwróć uwagę na następujące sprawy:
a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
1) W celu wysyłania do Ciebie newslettera, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

b. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł zapisać się do naszego newslettera.

c. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
1) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

d. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Prowadzenie marketingu, w tym doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

e. Komu przekażemy Twoje dane?
1) Dostawcom narzędzi do:
a) analityki ruchu na stronie,
b) prowadzenia marketingu,
c) wysyłki newsletterów,
2) Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Portalu oraz danych osobowych dla nas..

f. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas: prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

g. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych.

§ 12
Rejestracja w Portalu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Portalu, wówczas pod kątem przetwarzania Twoich danych osobowych zwróć uwagę na następujące sprawy:
a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
1) Wykonania umowy o udostępnienie Ci dostępu do pełnej treści Portalu,
2) Marketingowym polegającym na promowaniu nas oraz naszych usług, w tym polegającym na wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

b. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł uzyskać dostępu do pełnej treści naszego Portalu. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

c. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
1) Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

d. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Prowadzenie marketingu, w tym doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

e. Komu przekażemy Twoje dane?
1) Dostawcom narzędzi do:
a) analityki ruchu na stronie,
b) prowadzenia marketingu,
c) wysyłki newsletterów,
2) Firmom współpracującym z nami, jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nich newsletterów.
3) Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.

f. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:
1) rejestracji w Portalu;
2) prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

g. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych.

§ 13
Pobieranie materiałów dodatkowych

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Portalu, wówczas pod kątem przetwarzania Twoich danych osobowych zwróć uwagę na następujące sprawy:
a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
1) Wykonania umowy o umożliwieni Ci pobrania z Portalu materiałów dodatkowych (np. e-booków),
2) Marketingowym polegającym na promowaniu nas oraz naszych usług, w tym polegającym na wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

b. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł pobrać materiałów dodatkowych z naszego Portalu. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

c. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
1) Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

d. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Prowadzenie marketingu, w tym doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań..

e. Komu przekażemy Twoje dane?
1) Dostawcom narzędzi do:
a) analityki ruchu na stronie,
b) prowadzenia marketingu,
c) wysyłki newsletterów,
2) Firmom współpracującym z nami, jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nich newsletterów.
3) Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.

f. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

g. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych.


Zostań patronem portalu Bieszczady.Land