Cerkiew Baligród – prośba o zwyczajność

Bieszczady – teren okrutnie doświadczony, odarty z ludzi i zabytków. Baligrodzka cerkiew pw. Zaśnięcia NMP, jedna z nielicznych budowli, która oparła się wiatrom historii, znalazła się w stanie katastrofy budowlanej. Przechylona kopuła była znakiem dla przechodniów, że jest ostatni moment, by uchronić to miejsce przed zniszczeniem.

Czytaj więcej...

Sztuka sakralna – ślady przeszłości: Tam gdzie biły cerkiewne dzwony

Niewątpliwym walorem regionu Bieszczad są liczne tutaj jeszcze cerkwie, drewniane jak i murowane. Do czasu wysiedleń – na terenie bieszczadzkim naliczyć można było 144 świątynie obrządku greckokatolickiego. Znajdowały się w każdym miasteczku i wsi. Po akcji „Wisła”, masowym wysiedleniu ludności, wiele budowli sakralnych zniszczono całkowicie, bądź obecnie pozostały z nich tylko ruiny.

Czytaj więcej...

A w Lipiu malowniczo i cicho…

Lipie, to mała wieś, której zabudowa ciągnie się zgodnie z rzeźbą terenu, wzdłuż drogi. Wieś królewska założona w 1589 roku przez króla Zygmunta Augusta, obecnie podlega pod Gminę Czarna. Położona przy przepięknej i malowniczej trasie w kierunku Bystrego i Michniowca.

Czytaj więcej...

Pieszo z Górzanki do Łopienki

Malowniczo położona wśród gór i lasów cerkiew w Łopience przez kilkaset lat była największym bieszczadzkim sanktuarium i celem pielgrzymów z Polski, Rusi czy Węgier. I choć dziś jest w niej jedynie kopia cudownego obrazu Matki Boskiej, do klimatycznej świątyni wciąż ściągają tłumy. Już 2 października przybędą tam na odpust uczestnicy XVII Powojennej Pielgrzymki Pieszej. Każdy może się dołączyć.

Czytaj więcej...