Bezludne uroczyska wysiedlonych wsi w Bieszczadach

Cmentarz Radziejowa / fot. Lidia Tul-Chmielewska

Ile ich jest nie można tak dokładnie określić. Na pewno jest ich ponad, sto, lecz nie o liczby chodzi. Po wielu pozostały tylko na mapach nazwy, w niektórych stoją dwa może trzy domy, jakieś stare budynki popegeerowskie. Są i takie, po których nie ma już śladu. To bezludne uroczyska wysiedlonych wsi.

Czytaj więcej...