Hodowla lasów w Bieszczadach – jak to wygląda w wybranych nadleśnictwach

Bieszczadzki las

Bieszczadzki las / fot. shutterstock.com

Hodowla lasów w Bieszczadach to temat niezwykle interesujący. Dlatego zrobiliśmy przegląd tego, w jaki sposób to wygląda, w wybranych nadleśnictwach.

Stare powiedzenie głosi „Był las, nie było nas. Nie będzie nas, a będzie las”. Problem jednak tkwi w tym, że z roku na rok, drzew ubywa. Dlatego rozwiązaniem na ten stan rzeczy, może stać się hodowla lasów. My skupmy się jednak na obszarze naszych ukochanych Bieszczad.

Hodowla lasów – co to jest?

Hodowla lasów to coś, co pozwala nam zachować poszczególne lasy poprzez ich odnawianie oraz tworzyć nowe, dzięki zalesianiu. Oczywiście cały ten proces, wymaga odpowiedniego przestrzegania oraz respektowania warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Co nie mniej istotne, hodowla lasów obejmuje również przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek w szkółkach leśnych oraz zakładanie i pielęgnację, jak również ochronę upraw leśnych wraz z drzewostanami.

Bieszczadzkie mgły i parujące lasy, hodowla lasów w Bieszczadach
Bieszczadzkie mgły i parujące lasy / fot. Shutterstock.com

Cały proces jest oparty o nauki przyrodnicze, a leśnicy starają się dostosować gatunek rośliny do odpowiedniego siedliska. Co ciekawe, sadzonki do lasów powstałych w sposób inny niż naturalny, hodowane są w szkółkach, które produkują rocznie nawet około 800 milionów sadzonek drzew i krzewów. Niestety, jednym z etapów hodowli lasów, jest również wycinka drzew, zwłaszcza tych dojrzałych. Jest to konieczne, aby na ich miejsce można było posadzić nowe, a tym samym zadbać o proces odnowienia lasów.

Karpacki las / fot. Lidia Tul-Chmielewska

Lasy w Bieszczadach — to ważne

Biorąc na tapet temat hodowli lasów, postanowiliśmy przyjrzeć się temu, jak wygląda ona w praktyce, na kilku wybranych przez nas obszarach, jak również poszczególnym procesom. Sam las powstaje tam przy udziale leśników. Włączają się oni na etapie starodrzewu. Wykorzystują w tym celu istniejący już drzewostan i przygotowują glebę pod opadające nasiona. Wszystko po to, aby miały one możliwość wykiełkowania, wiosną przyszłego roku.

hodowla lasów w Bieszczadach
Torfowisko Tarnawa

Jednym z etapów są również trzebieże. Pod tą tajemniczą nazwą, kryją się odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne młodego drzewostanu. Dzięki nim, możliwe jest doprowadzenie tegoż drzewostanu do fazy dojrzałej. Redukuje się wówczas również ilość drzew w młodunku tak, aby ostateczna liczba drzew była jak najbardziej optymalna. Zwraca się również uwagę na to, aby drzewa w fazie starszej, były odporne na jak najwięcej czynników zewnętrznych.

W nadleśnictwach zwraca się również uwagę na samo czyszczenie lasu. Dzielone one są na czyszczenie wczesne i późne. To pierwsze ma za zadanie dbać o prawidłowy rozwój drzew, zmniejszać proporcje wzrostowe itd. Ponadto, na tym etapie zabezpiecza się również drzewa przed dziką zwierzyną. Czyszczenie późne zaś polega na stwarzaniu przez leśnika jak najlepszych warunków wzrostu młodnika. I tu również zabezpiecza się drzewa przed zwierzyną, taką jak, np. niedźwiedzie czy inne zwierzęta jeleniowate.

Wycinka drzew, to wbrew pozorom również jest jeden z etapów hodowli lasów. Dba się bowiem, aby las był złożony z jak najzdrowszych drzew. Zostawia się jednak 10% tych, które są przeznaczone do wycinki, aby umarły one śmiercią naturalną. Powód jest prosty. Gdy tylko one obumrą, staną się schronieniem dla ptaków, chcących założyć swoje gniazda.

Nadleśnictwo Cisna

Nadleśnictwo Cisna to w 97,7% świeży las górski. Składa w większości z buku zwyczajnego (62%), jodły (13%), świerku (13%) i olszy szarej (5%). Ale uświadczymy tam również innych gatunków drzew, takich jak, np. jesion, brzoza czy grab. Zaś sama lesistość, określana jest na 92%. W kwestii zasobności, nadleśnictwo Cisna posiada aż 286 m3/ha. Natomiast średni wiek drzew to 78 lat. Wyczuwalny jest tam również klimat górski, a zatem może w tych miejscach obniżać się temperatura i zwiększać ilość opadów. Pokrywa śnieżna osiąga tam również grubość od 1,5 do 3 metrów i zalega tam do kwietnia lub nawet połowy maja.

Nadleśnictwo Lutowiska

Nadleśnictwo Lutowiska dąży do tego, aby zwiększyć udział poszczególnych gatunków lasotwórczych regla dolnego. Swoją uwagę skupiają więc szczególnie na jodle, buku i jaworze. W ciągu roku nadleśnictwo Lutowiska dokonuje około 121 ha rocznie odnowień i zalesień. Zaś w kwestii pielęgnowania gleby, mowa tu już o 133 ha. Przeważają tu drzewostany II i III klasy wiekowej. Powodem jest gęste występowanie olszy szarej, której żywotność potrafi wynosić 30 lat. Powierzchnia lasów w nadleśnictwie Lutowiska wynosi 20 640 ha, jednak teren podzielony jest na dwa obręby leśne – Lutowiska oraz Swernik. Co ciekawe, lasy te stanowiły w okresie międzywojennym 75% własności ziemskich.

Nadleśnictwo Stuposiany

Nadleśnictwo Stuposiany zajmuje powierzchnię około 9,5 tys. ha. A aż 98% gruntów to obszary zalesione. Mamy tu do czynienia z 7 leśnictwami: Czereszenka, Dźwiniacz, Muczne, Procisne, Tarnawa, Sokoliki oraz Widełki. Co nie mniej ważne, lasy te, oprócz funkcji produkcyjnej, pełnią również rolę ochronną, np. wód. Główne gatunki drzew, jakie możemy spotkać w Nadleśnictwie Stuposiany są buk (40%), jodła (32%) i świerk (18%). Wiek drzew określa się między 21 a 90 lat. Znaczący także udział mają tu drzewostany ponad stuletnie. A ich średni wiek, wynosi około 85 lat.

Nadleśnictwo Baligród

To nadleśnictwo składa się w niemalże w 92% ze świeżego lasu górskiego. Przeważają tu takie gatunki lasotwórcze jak buk (38%), jodła (29%) i olsza szara (10%). Wielkość tego obszaru to ponad 65 hektarów i podlega mu aż 16 leśnictw. Co ciekawe, w 1949 roku, zaczęto akcję zalesiania gruntów rolnych, nawet III i IV klasy. W 1973 roku, połączono nadleśnictwa Baligród i Wołkowyja.

Bukowe lasy / fot. Lidia Tul-Chmielewska_1

Hodowla lasów w Bieszczadach: Dlaczego akurat te obszary?

Wszystkie te nadleśnictwa wchodzą bowiem w Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Bieszczadzkie. Na początku, obejmował on jedynie Nadleśnictwo Stuposiany, Nadleśnictwo Lutowiska i Nadleśnictwo Cisna. Dopiero później, do całego kompleksu dołączyło również Nadleśnictwo Baligród. Lasy Bieszczadzkie powstały dzięki zarządzeniu numer 63, które zostało podpisane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 29 listopada 2011 roku.

Dlatego też, właśnie na tych obszarach skupiliśmy swoją uwagę, pokazując tym samym ich różnorodność, piękno. Chcemy również zwrócić uwagę na długi i piękny proces dbania o hodowlę lasów.

Czytaj więcej: 

Porozmawiajmy o Bieszczadach!
Dołącz do grupy Bieszczady.Land na FacebookuZostań patronem portalu Bieszczady.Land


Bądź na bieżąco!
Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.